Çorlu Cengiz Emlak

(1)

Cengiz Emlak şirketinin temelleri firma sahibi olan Cengiz GÜNGÖRMÜŞ tarafından 1996 yılında gayrimenkul sektörüne adım atmasıyla atılmıştır. Bu çerçevede ilk büromuzu 1999 yılında Çorlu’da hizmete açmış olup, günümüze kadar “ güven” ve “hizmette kalite” ilkesiyle faaliyet göstermekteyiz. Firmamız genel olarak gayrimenkul pazarlama alanında faaliyet göstermektedir. Bunun yanında gayrimenkule konu olabilecek her türlü alanda hizmetlerimiz vardır. Hizmet bölgemiz Çorlu olmakla beraber tüm Trakya bölgesinde aktif çalışmalarımız vardır. Böyle geniş bir coğrafyaya yayılmamızın sebebi gayrimenkul konusunda deneyimli, çalışkan, mevzuata hakim, etik kurallara tamamıyla bağlı olan ekibimizin doğru fiyat ve doğru yatırım politikasıyla hem değerli müşterilerimiz hem de değerli meslektaşlarımızın birlikte çalışma arzusu olmuştur. Şirketimiz emlakta paylaşım ve kazançta hakkaniyet esasını benimseyerek büyüme adımlarını atmış aynı ilkeler doğrultusunda değerli meslektaşlarımızla birlikte çalışmayı hedeflemiştir. Bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerimize devam etmekte olup, sizinle tanışmaktan ve muhabbetinizden mutluluk duyacağımızı belirtiriz. Saygılarımızla..

Kuzeybatı Sigorta
31/12/2019

Kuzeybatı Sigorta

18/04/2019
02/04/2019
27/03/2019
22/03/2019

HDİ Sigorta Yetkili Acentesi olarak Sigortacılık faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Tüm Poliçe teklifleriniz için 0541 562 24 24 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz. Kuzeybatı Sigorta

Referans çalışmalarımızdan. Murislerinin soy ismi olmadığından Soy bağını kuramayan ve bir türlü intikal işlemini yapama...
06/03/2019

Referans çalışmalarımızdan. Murislerinin soy ismi olmadığından Soy bağını kuramayan ve bir türlü intikal işlemini yapamayan varisler gayrimenkullerinde tasarrufta bulunmak için firmamıza geldiler. Kısa süre içerisinde 35 mirasçısı bulunan muris Ahmet'in intikalleri yapıldı. Daha sonra varislere müşteri bulunmasıyla gayrimenkulün satışı yapıldı. ( Kişisel bilgilerin güvenliği nedeniyle isimler kapatılmıştır )

04/10/2018

İMAR BARIŞI HAKKINDA
Gerek devlet gerekse vatandaş için bu günlerde gündemi en çok işgal eden konu 'imar barışı…'
Barıştan kasdedilen ise kaçak, imar kanununa aykırı yapılan ruhsatsız yapıların kayıt altına alınarak resmiyet kazandırılması amiyane tabirle bir nevi 'gayri meşru doğan çocuğa' bir ad bir kişilik kazandırılması…
3194 sayılı imar kanunu 1985 yılında gündemimize girdi. Girdi girmesinde gecekondu tipi yapılaşmayı önleyemedi. Belediyeler ve bu konuda yetkili yerel idareler bazen oy kaygısı ile bazende mafyavari yapılanmaların hısmına uğramamak adına bu garabete hep boyun eğdiler.
Suç sadece yerel yönetimlerde mi? Bunu sadece yerel yönetimlere yüklemek bizim suçsuz olduğumuz anlamına gelmemeli. Bunu yaparsak haksızlık yapmış oluruz.
Genel siyasette ülkeyi yönetenler, yerel siyasetçiler, vatandaş, sorun hepimizin sorunu olduğu gibi suç hepimizin suçu!..
Çünkü!..
Kentleşme olgusunu vatandaş olarak gerek maddi imkansızlıklar gerekse bilinç eksikliği nedeni ile bir türlü sahiplenemedik. Yerel yöneticiler, hepimiz ve devleti yönetenlerin göz yummasıylada "GECEKONDU' adıyla ucube bir dev yarattık.
Elbette ülkemizdeki birçok şehir gibi iç göçün gözde şehri istanbul'da nasibini aldı bu çarpık yapılaşma ve düzensiz kentleşmeden. Özellikle surdışı tabir ettiğimiz tüm bölgelerde amansiz bir ucubeler doğdu …
Bu gün yukarıdan bir yerden metropol binasının 52.kattan baktığınızda bu ucubeliği daha net görürsünüz. İçiniz kıyılır gördüğünüz manzara karşısında . Ancak tüm bunlar yaşadığımız birebir içinde olduğumuz gerçekler…
İmar affı dediğimiz hadise işte bu ucube yapılaşmaya formel bir nitelik kazandırmak. Ya yıkacaksın yada resmiyet kazandırıp bir kişilik yükleyerek sahipleneceksin.
Devlet sorun yaratacağı için birinciyi değil ikincisini tercih etti. Yani bu gayrimeşru çocuğu inkar etmek veya çöp kutusuna terk etmek yerine bağrına basarak sahiplendi.
Ancak sorunu kısa vadede çözmek o kadar basit değil. Çünkü bu yapıların bazıları yüzlerce hissedarın olduğu taşınmazlar üzerinde bazıları ise henüz tapularını almamış zamanında ya muhtar senediyle yada bir kağıt imzalayarak sahiplenilmiş araziler. Bu gibi edinimlerin tarafı olan taşınmaz sahipleri ile zamanında Tapu Müdürlüklerinde akitle işlem yapılmadığı ve taraflardan bazıları vefat ettiği için mirasçılarıyla uğraşmak onları ikna etmek zorunda kalan bina sahiplerinede rastlıyorsunuz.
Bazıları ise ya devlet arazileri üzerine yapılmış yada belediye imar planında yeşil alan dediğimiz kamuya terkedilmesi gereken araziler üzerinde yapılmış yapılar. Durum bu kadar vahim. Peki bundan sonra ne olacak . Asıl soru bu…
İLK AŞAMA; vatandaş öncelikle kendi arazisi üzerine binasını dikmiş ise kolay. Tapusuna göre üzerindeki yapının kat ve toplam inşaat alanı üzerinden beyana esas yapı kayıt belgesi almak gerekir.
Bunun için; Taşınmaz hangi belediye sınırlarında kalıyorsa yapının bulunduğu arsanın emlak raiç bedeli ve belediyeden alınacak arsa veya arazi asgari metrekare birim değeri esas alınarak hesap yapılır. Ancak bu hesap içinde maliyet belirlenirken bazı değerleri bilmek gerekir.
Bu değerler:
1) Tarımsal amaçlı basit binalar için m2.birim başına 200 TL
2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapılar için m2.birim başına 600 TL
3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için m2.birim başına 1000TL
4) 8 ve daha yüksek yapılar için m2.birim başına 1600 TL
5) Lüks binalar, villa, alışveriş merkezleri, hastane ,otel ve benzeri yapılar için m2.birim başına 2000TL
6) Güneş enerjisi santralleri için m2.birim başına 100.000TL
Esas alınarak hesap yapılır. Yapınız bu değerlerin hangisi ile uyuşuyorsa toplam inşaat alanı ile belediyeden alınan raiç bedelle toplanarak konutlarda toplam bedelin % 3'ü üzerinden , ticari kullanımlarda ise % 5'i üzerinde çarpılarak toplam maliyet bedeli hesaplanır ve bedel Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili hesabına yatırılarak yapı kayıt belgesi almaya hak kazanılır. Bunun için yapacağınız şey ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının illerdeki mahalli, birimleri olan İl Müdürlüklerine başvurmanız ya da E-DEVLET üzerinden yukarıda bahsedilen değerler dikkate alınarak beyan üzerinden form doldurmak suretiyle 'YAPI KAYIT BELGESİ' çıktısı bilgisayar ortamında temin edebilirsiniz.
İKİNCİ AŞAMA: Yapı kayıt belgesini temin ettikten sonra bir LİHKAB veya Serbest Harita Mühendisliklerine gidip dosya hazırlanması için müracat edilmesi gerekiyor.

MAR BARIŞINI bu yazımla, anlaşılması açısından biraz detaylandırarak anlatmaya çalışacağım.
İmar barışı, ruhsatsız ve ruhsat veya eklerine uygun yapı kullanma izni alınmamış "gecekondu" olarak tabir edilen, 31/12/2017 tarihinden önceleri doğmuş bu ucube varlıkları devletin belki bir kereye mahsus sahiplenmesi olarak anlamamız gerekiyor.
Bunun için öncelikle "E-DEVLET" üzerinden beyana esas form doldurularak ilgili hesabada para yatırılarak "YAPI KAYIT BELGESİ" alınması gerekmektedir. Yapı kayıt belgesi alabilmek için;
1) Üçüncü kişilere ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar,
2) Kesinleşmiş imar planı ile sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ( eğitim tesisi, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları, ibadet alanı, yeşil alan) olarak kamu kurumlarına tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar,
3) Yapı hangi koşulda olursa olsun "Mera, yaylak, kışlak, orman, Sit alanı" içerisinde olan yapılar,
4) Yapının kadastro paftasında yola, dereye tecavüzlü yapılar,
İMAR BARIŞI kapsamına girmediğinden bu yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenemez.
Diyelim ki buna rağmen yapı kayıt belgesi alındı. LİHKAB veya SHKMMB'ye müracat edildi. İlgili bürolar zemin tespit tutanağı-2 düzenleyerek durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir.
Durum yukarıda belirtilen maddeler kapsamında değilse yapı kayıt belgesi alan vatandaşımız sonrasında ya "LİHKAB" denilen bürolara yada "SERBEST HARİTA MÜHENDİSLERİ'ne" başvurarak arazi üzerindeki fiili olarak kullanılan ancak tapu ve kadastro kayıtlarında resmiyet kazandırılmamış yada ruhsatsız şekilde yapılmış resen yapılan 18 uygulama ile imar kanunu gereği üzerinde bina olduğu için "BİNA ve ARSA" olarak tescil edilmiş yapılara yönelik işlemlerin mevcut duruma göre gerek "CİNS TASHİHİ" gerekse "KAT MÜLKİYETİNE" konu olmak üzere formel hale getirilmesi gerekir.
İlgili iki birime yapı kayıt belgesi ile başvuran vatandaş için öncelikle dosya hazırlanması gerekmektedir. Bunun için ilgili birimlerin teknik elemanları yapının konumunu, katını ve kapsadığı alanı tespit etmesi gerekir. Ne demek bu?
Herhangi bir yere tecavüz etmiş mi veya katını ve toplam inşaat alanını işin sağlıklı yürüyebilmesi için belirlenmesi gerekmektedir. Eğer yapının konuşlandığı pozisyonda tecavüz varsa öncelikle bunun çözülmesi gerekmektedir.
Yapının konumlandığı yer hazine veya belediye arazisi ise, taşınmazın ilgili kurumlardan rayiç bedel üzerinden satın alınması gerekmektedir.
Yapı, kamuya terk edilmesi gereken alana rastlıyorsa ilgili birimler vatandaşı ilgili belediyelere yönlendirerek kamuya terk ettirilmesi sağlanmalıdır. Belediye tarafından kamuya terki sağlandıktan sonra belediye vatandaşa kamuya yola terk edildiğine dair bir belge vermesi gerekir. Bu belge sağlandıktan,
Yapı sahibinin sahip olduğu arsa üzerine yapılan yapının üçüncü şahıslar, hazine veya belediyenin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine kısmen tecavüzlü olması halinde ilgili kişi ve kurumların muhafakatlarının alınmış olması,
Ruhsata tabi olarak zemin katta konut vasfı ile tapuda tescilli iken, işyerine dönüştürülmüş veya bağımsız bölümden terasa çıkma yapılarak bu kısım bağımsız bölüme katılmış ise ise mimari proje yapılması, yönetim planının tüm maliklerce imzalanması ve öncesinde yapı kayıt belgesi halinde ancak LİHKAB ve Serbest Harita Mühendisliklerinin dosya hazırlamasının önü açılabilir.
İlgili bürolar zemin tespit tutanağı ve tescil bildirimi düzenledikten ve imza ettikten sonra dosyayı Kadastro Müdürlüğüne gönderir. Kadastro Müdürlüğüde dosyanın kontrolünü yapar, imzalar ve onaylar.
SON AŞAMA: LİHKAB/ SERBEST HARİTA MÜHENDİSLERİ ve Kadastro Müdürlüğü tarafından imzalanan ve onaylanan dosya tescil işlemi için Tapu Müdürlüklerine gider. Tapu Müdürlükleri gelen dosyada şu belgeleri arar:
- Yapı kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı( EK-1 krokili),kamuya terk yapılmışsa terk edildiğine dair belge,
- Eğer cins tashihinin ardından kat mülkiyeti kuracaksa 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 12/a maddesi şartlarını taşıyan malik/malikler, mimar, belediye tarafından imzalanmış ve mühürle onaylanmış, CD ortamına aktarılarak vatandaşa verilmiş mimari proje CD'si ve malik veya maliklerce imzalanmış yönetim planı,
- Zorunlu deprem sigortası( TKGM 2014/2 sayılı genelge gereği),
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili hesaba yatırılmış para dekontu,
- İşleme konu tüm maliklerin nüfus cüzdanı aslı,
- Son 6 ay içinde çekilmiş 6x4 boyutlarında fotoğraf,
- Vergi dairesinden alınmış bina vergi harcı ödenti yazısı(492 sayılı harçlar kanunu gereği, 13/c maddesi gereği),
Tüm bunlar tamsa Tapu Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenen miktarın aynı oranının aynı hesaba tekraren yatırtır ve dekontunu alır.
Tapu Müdürlükleri sadece masraf olarak döner sermaye harcı alır ve yukarıda sayılan belgeleri talep eder. Daha sonra ilgili dosya ve mimari projeyi tapu kayıtlarına tescil ederek işleme hukuksal bir nitelik kazandırır.
Bu işlemle birlikte bazılarımızın ucube dediği devlet tarafından sahiplenilen bu kimliksiz ve kişiliksiz varlıklar artık devlet korumasında her haktan faydalanacak ve gerektiğinde yasalar karşısında hakkını savunacak bir varlığa dönüşür.
Ancak şunu hatırlatmam gerekir. Son tarih olarak 31/12/2017 tarihinden önceki yapılara yönelik olarak uygulanan bu kanuna göre tüm bu işlemleri sonuçlandırmışsanız, yapı kayıt belgesinde ve tapuda tescil edilmiş yapı üzerinde bir değişiklik ve ilave yapma durumunda tüm işlemleriniz geçersiz hale gelir, masrafınızda geri ödenmez.
Bunca çaba ve masrafı siz olsanız yaparmısınız derseniz ben "EVET" derim.
Belki biraz masraflı olacak belki bir çoğumuzun gücü yetmeyecek ancak belediyeye ödenen RUHSAT ve İSKAN BELGESİ bedelleri düşünüldüğünde yapılan masrafın devede kulak kaldığını görürsünüz. Müracatta son tarih 31 Ekim 2018. Uzatılır mı bilemem. Bana göre belki bir daha ele geçmeyecek bir fırsat!
Unutmayalım ki; "fırsatın arkasından koşularak değil, önü kesilerek elde edilir!"

30/08/2018

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu büyük zafer için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman Türk Halkını saygı ve minnetle anıyoruz.

21/08/2018

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.Mutlu Bayramlar…

26/02/2018

TARLAYA KONTEYNER NASIL KONUR..

Son günlerde tarlası olan herkesin ilgisini çektiği konteyner evlerin tarlalara nasıl konulduğu merak konusudur. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse konteyner cinsi yapılar, müteharrik olarak geçse de İmar Kanununa göre yapı tanımına uyuyor ve arsaya konteynerin koyulması için ruhsatın alınması gerekiyor.

Tarlaya konteyner yapmak için konteyner projesi ve gerekli evraklar ile öncelik olarak tarlanın bağlı bulunduğu belediyeye giderek izin almak gerekiyor. Aksi takdirde birçok sorun ve ceza ile karşılaşılabilir. Tarlaya konteyner koyma izni almak için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

Tarlaya Konteyner Koymak İçin Gerekli Evraklar:

1- Ruhsat başvuru dilekçesi,

2- Tarlanın tapusu,

3- Belediyeden alınacak olan, bölgenin imar durumu,

4- Kadastro Müdürlüğünden alınacak olan aplikasyon belgesi,

5- Oda onaylı mimari proje,

6- Mimarlar Odasından sicil belgesi,

7- Oda onaylı betonarme statik proje,

8- İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi,

9- Oda onaylı elektrik tesisatı projesi,

10- Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi,

11- Makine Mühendisi Oda sicil belgesi,

12- Zemin etüdü raporu,

13- Harita uygulama sorumlusu ve evrakları,

14- Oda onaylı sıhhi tesisat projesi,

15- Yapı müteahhidi ile ilgili belgeler,

16- Yapı denetim sözleşmesi ile yapı denetim şirketinin belgeleri,

17- Yapıya ilişkin bilgi formu,

18- Yapı denetim şirketi ücretinin yüzde 20’lik kısmını yatırdığını gösteren banka dekontu,

19- Şantiye şefi sözleşmesi gerekiyor.

Evinize doğayı getirecek öneriler
03/01/2018
Evinize doğayı getirecek öneriler

Evinize doğayı getirecek öneriler

Doğada yeterince vakit geçiremiyorsanız, birkaç küçük adımla evinize doğanın esintilerini getirebilirsiniz...

06/09/2017

Uzun bir süredir ilanlarımızı yayınladığımız sahibinden.com sitesinin kurumsal üyelik fiyatlarına %80 civarında zam yapmasını ticari ahlaka uygun bulmuyoruz.

01/05/2016
Große Fliesen verlegen | HORNBACH Meisterschmiede

Alman ustanın iş disiplini

Große Fliesen liegen voll im Trend. Mit dem Verlegen von großformatigen Fliesen verleihst Du Deinen Wohnräumen eine neue Dimension. Starte jetzt Dein Projekt...

31/12/2015

#CengizEmlak olarak yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir yıl geçirmenizi dileriz!

08/11/2015
Dr. Gürsel Şimşek

Sn. Gürsel Şimşek'in analizleri.. Öngörülerinin haklı çıkma ihtimali yüksek..

ÇOK ÖNEMLİ VE DURUM ÇOK KRİTİK!

EDİRNE BAŞTA OLMAK ÜZERE TRAKYA TOPRAKLARINI BİRKAÇ ŞİRKET TOPLUYOR!

Miras tarlalar için 'son 3 ay' uyarısı!
06/07/2015
Miras tarlalar için 'son 3 ay' uyarısı!

Miras tarlalar için 'son 3 ay' uyarısı!

Babadan miras tarlalar 3 ay içinde intikal ettirilmezse mahkeme yolu gözükecek. Mahkeme araziyi 'ehil mirasçı' olarak seçeceği kardeşlerden birine veya 3'üncü bir şahsa satacak.

Çiftçiler tek tapu sahibi olacak
02/04/2015
Çiftçiler tek tapu sahibi olacak

Çiftçiler tek tapu sahibi olacak

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sarıkoca: -"Arazi toplulaştırma projesiyle arazilerin yol başta olmak üzere bütün altyapısını hazır hale getireceğiz. Sulama yatırımlarını da düşünerek birden fazla tapuyu tek tapu haline getirdikten sonra çiftçimize teslim edeceğiz"

Çiftçiler tek tapu sahibi olacak
02/04/2015
Çiftçiler tek tapu sahibi olacak

Çiftçiler tek tapu sahibi olacak

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sarıkoca: -"Arazi toplulaştırma projesiyle arazilerin yol başta olmak üzere bütün altyapısını hazır hale getireceğiz. Sulama yatırımlarını da düşünerek birden fazla tapuyu tek tapu haline getirdikten sonra çiftçimize teslim edeceğiz"

Para zor kazanılır, kolay kaybedilir. Para dediğimiz, civaya benzer, akışkandır. Yanlış adresi sevmez; gittiği adres yan...
20/03/2015
Tebernüş Kireçci | Emlak ile ilgili tüm sorularınızın cevaplıyor.

Para zor kazanılır, kolay kaybedilir. Para dediğimiz, civaya benzer, akışkandır. Yanlış adresi sevmez; gittiği adres yanlışsa hızlı bir şekilde yön değiştirir. Bir de dikkate almamız gereken "Kar tenhada, para pintide eğleşir" atasözümüz vardır.

Türkiye'nin tek emlak uzmanı Gazeteci-Yazar Tebernüş Kireçci'nin kişisel sayfası. İletişim bilgileri. Gayrimenkul ile igili tüm soruları buradan yanıtlıyor...

19/07/2014

Emlakçıyız biz…
Sabahtan akşama kadar cevap verdiğimiz telefonlarda karşı tarafın “Emlakçımısınız???!!!” Yanıtı üzerine yüzlerimize telefonların kapatıldığı meslek mensupları emlakçılarız biz,
“Evinizi kiralamak veya satmak konusunda size yardımcı olmak isteriz, izin verirseniz…” diye ricada bulunmamıza karşılık “emlakçı ile çalışmıyoruz, emlakçı istemiyoruz…” gibi pek çok kaba ve ters cevaplar karşısında yıkılmamak için çaba sarfeden emlakçılarız biz,
Birileri kendilerine veya yakınlarına hesapsız bir şekilde ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına tecavüz edip yatlar, kotralar, hanlar, son model arabalar alırken, “bugün yuvama borçta olsa bir ekmek götürebildim… Elhamdulillah” diyebilen emlakçılarız biz,
Onlar ki asıl bu milletin, bu devletin sırtına kene misali yapışıp, milyar milyar maaşlar ile lüks restaurantlarda, alışveriş plazalarında ne alacaklarını şaşırıp şaşalı hayatlar sürerlerken, birbirimize sabrı tavsiye eden emlakçılarız biz,
Evet bizler emlakçıyız…
Tek taraflı düşünmeyelim, şöyle ki;
Başka bir emlakçı satmasın diye düşünüp açgözlü davranarak, müşteriye malının, piyasa raiç bedeli örneğin 4 trilyon iken “senin malın 6 trilyondan aşağı etmez” diyebilecek kadar ticari ahlaksızlığını ön plana çıkarıp piyasada kilitlenmeler ile yanlış bilgilendirmelere sebep olan ve bu karaktersiz emlakçıları aramızdan dışlayamayan fakat çoğunlukta dürüst hareket etmeyi düstur edinmiş emlakçılarız biz,
“O firmanın bayan personeli yok, benim bayan personelim var, bu yüzdendir ki bu gayrimenkulün kiralaması veya satışı elbette ki bizimdir” gibi ahlaksızca sözler sarfedipbayanlar üzerinden prim yapmağa çalışan, onları müşterileri etkileyebilmesi için kullanan şahsiyetsiz bazı emlakçılar ve buna izin veren bayan çalışanlara karşılık ne kadar kibar ve dürüst davranırsak davranalım afişlerimizi asamayan emlakçılarız biz,
Hadi birde öz eleştiri yapalım;
Facebook’ta binlerce arkadaşımız olmasına rağmen, bilgi paylaşımında bulunamayan özürlü emlakçılarız biz…
Ve yine facebook’ta kızgın boğalar misali birbirimizin sayfasına reklam gönderme çabasında olmamıza ve üstünlük yarışına girme telaşımıza rağmen emlakçılık kanunumuzun maddelerini ve içeriğini dahi bilmeyen emlakçılarız biz…
Akşama kadar boş oturuyoruz, bilgisayarda oyun oynuyoruz, hoşumuza giden biri olursa chat yapıyoruz, yani zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz ya hani… Lisansımız var, vergi levhamız ve diğer belgeler tam… Lakin “gabari” ne demek bilmeyen emlakçılarız biz…
Herkesin emlakçılık, herkesin çeşmecilik herkesin avukatlık… herkesinherşeyi yaptığı bir toplum yapısına sahip ve işi ehline bırakmayan insanlarız ya hani… Pek çok ilde meslek odaları olarak mensuplarını, emlak sektörü ile ilgili bilgilendirmekten aciz emlakçılarız biz…
Ve yine pek çok ilde birbirine selam vermekten kaçan “ben o’nun ayağına gitmem” diyebilecek kadar üstünlük sahibi olmuş ve fakat bir dernek dahi kurmaktan aciz emlakçılarız biz…
Kimi densizlerin; “toplumda emlakçılık kelimesi artık revaçta değil, çok tepki alıyor…” gibi sözler etmesine karşılık dürüst ve açık yüreklilik ile söylüyoruz ki; “Bizler emlakçıyız…”
Şimdiki bu kara düzen bir kısım emlakçıların ekmeğine yağ sürer gibi gözükse de ileriye dönük olarak görmeliler ki yok olmaktalar… Çünkü Emlakçılık Kanunu çıktığı vakit ki elbet bir gün rant peşinde koşanlar bunu anlayacak ve kabul edecekler, işte o zaman o bir kısım emlakçılar güven kaybına uğrayacaklardır.
Bizler emlakçıyız… Mal sahipleri toprağa yatırım yapar fakat emlakçılar güvene… Toprak, daire, işyeri alınır satılır lakin güven alınmaz satılmaz… Güven kazanılır, kazanılması en güç olgu güvendir… İşte biz bu yüzden emlakçıyız… Herkes herşeyi alır satar lakin güven kazanımı emlakçının yatırımıdır… Ve işte bu yüzdendir ki bu ülke’de hacı, hoca, memur, emekli emlak alır satar lakin emlakçı olamaz…
Emlakçılık kanununun yasalaşamadığı süreç; müteahhitlerin ekmeğine daha da yağ sürmekte, mal sahipleri ve rant peşinde koşanların servetlerine servet katmakta, toplumun zengin kısmında sebepsiz ve taraflı zenginleşmeye sebep olmakta, günden güne emlak ofislerinin kapanmasına sebep olmakta, ortadaki helal kazanım ve çabaları çakallara bırakmakta ve toplumda güven kayıplarına yol açmaktadır.
Emlakçılar olarak gelin sağlam diyalog zeminleri oluşturalım… Bilgi birikimlerimizi paylaşalım… Evet hepimizin ofisleri farklı fakat yüreklerimizi ve fikirlerimizi aynı tutalım…
Keyiflerine göre kanun çıkaranların, rant için defalarca kez imar yasalarını değiştirenlerin, kulaklarını çoğunluğa tıkayıp kendilerini Süleyman bilenlerin, Mevla’nın izni ile rızıkları, belli bir vakte kadar çaba sarf etmeden bolca ve fakat imtihan için verilenlerin vay ki vay hallerine…
YAZAN: ATIF KARAYILDIRIM

Address

Hülya Sk. İsmail Cin İş Merkezi No:5 ( Hükümet Binası Karşısı )
Çorlu
59860

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Çorlu Cengiz Emlak posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Çorlu Cengiz Emlak:

Nearby autos & automotive services


Other Çorlu autos & automotive services

Show All